initium - instalacje wentylacyjne
ikona
Oferta

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Zadaniem sieci wodociągowej jest zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych i przemysłowych za pomocą układu przewodów wodociągowych oraz zainstalowanej na nich armaturze. Analogicznie zadaniem sieci kanalizacyjne jest odprowadzanie dostarczonej wody w postaci ścieków.

 

Przyłącza wodno-kanalizacyjne

 

Wykonujemy zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne po terenie inwestycji jak i przyłącza wod-kan metodami tradycyjnymi jak i bezwykopowymi. Dzięki bogatemu parku maszynowemu wszystkie prace takie jak np. wykonywanie wykopów i przecisków wykonujemy sami przez co gwarantujemy należyte wykonanie powierzonych nam prac.